Actief tegen pesten

Werkwijze


Wij werken vraaggericht met groepen tot maximaal 30 leerlingen waarbij respect, maar ook de inspiratie van mede leerlingen centraal staat.

We beginnen met een korte kennismakingsronde. We vertellen over ons zelf, wie we zijn, wat we doen en bovenal ook dat we leerlingen zijn geweest die vroeger gepest zijn. Dat we daar hinder van ondervinden, ook al zijn we nu volwassen en hebben we zelf kinderen.

 

 

 

We starten daarna met de methode "over de streep". We hebben veel ervaring opgedaan met dit spel en daar een eigen variant op gemaakt aan de hand van de feedback uit het werkveld.

Het kernbegrip blijft altijd VEILIGHEID.

Daarna laten wij pesters voelen hoe het is om gepest te worden, dit via een gericht spel.

De daders worden NIET veroordeeld! Ze krijgen alleen inzicht.


Hierna volgt een complimentenspel en nog een kringgesprek.

We sluiten af met een opdracht voor de komende weken. In overleg met het docententeam komen we terug in de groep om de ervaringen te bespreken en te meten of de training gewenst gedrag heeft opgeleverd.