Actief tegen pesten

Wat bieden wij

Wij geven trainingen aan klassen om het pestgedrag om te buigen naar positief gedrag. Het is onze visie dat de individuele leerling zich veilig moet kunnen voelen op school. Wij denken en handelen vanuit hun mogelijkheden. Wij proberen in samenspraak met het management- en docententeam afspraken te maken en de gehele training zo pragmatisch mogelijk in te vullen.

Wij werken vanuit resultaat gerichtheid met zowel oog voor de korte als lange termijn.

 

Veiligheid, vertrouwen, openheid, humor en bovenal je emoties mogen laten zien zijn voor ons kernbegrippen.